top
Oferta dotyczy wsppracy w zakresie wykonawstwa wszelkich robt elektroinstalacyjnych  na realizowanych przez Was inwestycjach i remontach.

Wykonawstwo robt elektromontaowych realizujemy kompleksowo, poczwszy od wykonania projektu technicznego, poprzez dostawy materiaw i urzdze, pomiary i rozruch technologiczny. Przedsibiorstwo nasze posiada wasny zakad produkcji pomocniczej, w ktrym wykonujemy monta rozdzielni w oparciu o materiay firm polskich i zachodnich, wg yczenia Zleceniodawcy.
   
Oferujemy prowadzenie robt w zakresie:
  1. Budowy stacji transformatorowych.
  2. Budowy i montau rozdzielni nn. i SN.
  3. Budowy linii kablowych i napowietrznych nn i SN.
  4. Budowy instalacji owietlenia zewntrznego.
  5. Wykonawstwa instalacji odgromowych.
  6. Wykonawstwa instalacji siy i wiata.
  7. Pomiarw elektrycznych.
  8. Montau ukadw sterowania i automatyki w oparciu o sterowniki programowalne
Zatrudniamy wysoko wykwalifikowan kadr techniczn, posiadajc uprawnienia budowlane, projektowe oraz kwalifikacje zawodowe wydane przez OIGE. Gwarantujemy solidno i terminowo  wykonania robt.

bottom